مقالات

وزوز گوش ضربانی

وزوز گوش ضربانی در صورتی که صداهای ضربه داری در یک گوش یا هر دو گوش خود می شنوید، به نوع خاصی از بیماری وزوز گوش مبتلا هستید. همانند وزوز گوش متداول، این نوع از وز وز گوش نیز مانند یک صدای پیوسته است که دیگران نمی شنوند ولی با ادامه مطلب…

مقالات

سرطان تیروئید

سرطان تیروئید غده تیروئید به شکل یک پروانه کوچک است و معمولاً در داخل قسمت پایینی جلوی گردن قرار دارد. این غده به کنترل متابولیسم کمک می کند و با آزادسازی هورمون هایی در بدن، مسئولیت مدیریت عملکرد های بدن از جمله نحوه استفاده از انرژی، تولید گرما و استفاده ادامه مطلب…